ก่อนจะเป็นเกมเดอะเวิร์ส เปิดมุมมอง นศ.-คณะทำงานพัฒนาเกม

หากพูดถึงการสร้างและพัฒนาเกมที่มีจุดขายโดยการนำวรรณคดี...

Read More