กูรูสิ่งแวดล้อม ชวนคนไทยรวมพลัง “ลดโลกรวน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

กฟผ. ระดมเหล่าคนรักษ์โลกเสนอแนวทางกู้วิกฤตโลกรวน ชวนคนไทยสร้างอากาศบริสุทธิ์และ สิ่งแวดล้อมที่ดี...

Read More