กินอย่างมีศิลป์ ลดอายุร่างกาย กับศาสตร์แห่งการชะลอวัย ที่ DPU

‘ชะลอวัย’ ลดอายุร่างกายด้วยการกินอย่างมีศิลป์  ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประชากรอายุยืนที่สุดในโลก...

Read More