กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ งาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด”

นายภูสิต สมจิตต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดงาน “มหาทานบารมี...

Read More