กิจกรรมแต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียวและถวายจังหันพระสงฆ์ “มาตุ้มมาโฮมเอาบุญนำกัน”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย...

Read More