กาแฟเขาช่อง ร่วมกับโครงการกรีนโรด และ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การกำจัดขยะพลาสติก ภายใต้โครงการ “ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่อง ซีซั่น3 ท้า กล้า แลก”

กาแฟเขาช่อง ร่วมกับโครงการกรีนโรด และ อุทยานแห่งชาติภูลังกา...

Read More