การไปเรียนเมืองนอกจะไม่ยากอีกต่อไป ชานน สื่อวงศ์สุวรรณ นักศึกษาปริญญาโท ม.รังสิต โครงการ RSU Study Abroad – Joint Master Programs รุ่น 8

กว่าจะสมัครไปเรียนต่างประเทศได้นั้น คงมีขั้นตอนหลากหลาย และคงต้องวิ่งเอกสารมากมายหลายรอบ...

Read More