การเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจจากการทำ Digital Transformation โดย รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็มซี

ทีมวิทยากรของสถาบันไอเอ็มซี ได้มีโอกาสไปบรรยาย และทำ Workshop ในหัวข้อ Digital Transformation...

Read More