การเคหะแห่งชาติ จัด OPEN HOUSE เปิดบ้าน “บมจ.เคหะสุขประชา” พร้อมเปิดตัวผู้ถือหุ้น เร่งสร้างที่อยู่อาศัยควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายจุติ...

Read More