การเคหะแห่งชาติได้ฤกษ์เปิดตัวโครงการบ้านเคหะสุขประชา (ฉลองกรุง/ร่มเกล้า) “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ บ้านในฝันของผู้มีรายได้น้อย”

การเคหะแห่งชาติจัดพิธีเปิดโครงการบ้านเคหะสุขประชา (ฉลองกรุง/ร่มเกล้า) โดยมี พลเอก ประยุทธ์...

Read More