การเคหะแห่งชาติเปิดจองโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมโปรโมชัน “อยู่ฟรีไม่คิดค่าเช่า” ถึง 31 ม.ค. 65

การเคหะแห่งชาติขอเชิญชวนประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย...

Read More