การเคหะแห่งชาติส่งมอบพื้นที่ใช้เป็นโรงครัวประกอบอาหารให้กับโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (คนที่ 6 จากซ้าย) ส่งมอบพื้นที่ให้กับนางสาวพัสมณฑ์...

Read More