การเคหะแห่งชาติร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ เรืออากาศโท...

Read More