การเคหะแห่งชาติร่วมออกร้านกาชาด ปี 2565 ภายใต้บูธกระทรวง พม. ตั้งแต่ 8-18 ธันวาคม 2565 ณ สวนลุมพินี

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...

Read More