การเคหะแห่งชาติมอบโอนสาธารณูปโภคฯ ในโครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (กระแสบน) ให้อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน

การเคหะแห่งชาติร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน จังหวัดระยอง จัดพิธีลงนามข้อตกลงการส่งมอบ...

Read More