การเคหะแห่งชาติมอบโอนระบบสาธารณูปโภคฯ โครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (ประแสร์ 2) ให้อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์...

Read More