การเคหะแห่งชาติพร้อมเสริฟ์ที่อยู่อาศัยในทำเลดี จองเริ่มต้น 99 บาท ให้ผู้มีรายได้น้อย ได้มีบ้านเป็นของตนเอง

การเคหะแห่งชาติ เปิดจองโครงการที่อยู่อาศัยราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 99 บาท...

Read More