การเคหะฯ และสโมสรโรตารีพระโขนงมอบอาหารปรุงสุก และน้ำดื่มช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้อฯหัวหมาก

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายวิญญา...

Read More