การลงนามเซ็นสัญญาเช่าพื้นที่จัดงาน PHOTO FAIR 2019 ครั้งที่ 30

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ นำโดย คุณณริภา ศรีสว่างวัฒน์ นายกสมาคมฯ สมัยที่ 26...

Read More