การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจรถไฟ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม Big Cleaning บริเวณตึกบัญชาการรถไฟฯ ถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษม และสถานีกรุงเทพ

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจรถไฟ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม Big Cleaning...

Read More