การรถไฟฯ เปิดหวูดให้บริการขบวนรถไฟขนส่งสินค้าผ่านแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว ผ่านสะพานมิตรภาพไทย –ลาว แห่งที่ 1 เริ่ม 1 สิงหาคม

การรถไฟแห่งประเทศไทย...

Read More