การรถไฟฯ ร่วมกับ มูลนิธิไฟฟ์ ฟอร์ ออล จัดกิจกรรม “นั่งรถไฟไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สร้างชีวิตหลังโควิดให้สดใส” ปีที่ 3

วันที่ (19 ธันวาคม 2563) นายประสิทธิ์ ถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายบริการโดยสาร เป็นผู้แทนการรถไฟฯ...

Read More