การฟื้นฟูเมืองช่วยชุบชีวิตเขตชิงหยางในนครเฉิงตู

รัฐบาลท้องถิ่นเขตชิงหยางในนครเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน...

Read More