การประชุม “อินเตอร์เนชันแนล คอมมิวนิเคชัน ฟอรัม” มุ่งสร้างโลกที่เท่าเทียมและปลอดภัยมากขึ้น ผู้นำและนักวิชาการจากนานาประเทศมาร่วมแบ่งปันมุมมองในการก้าวไปสู่อนาคต

การประชุม “อินเตอร์เนชันแนล คอมมิวนิเคชัน ฟอรัม สร้างโลกที่เท่าเทียมและปลอดภัยมากขึ้น”...

Read More