การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พร้อมทั้งหารือถึงแนวทางและติดตามผลการดำเนินงานเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานตามเป้าหมาย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ)...

Read More