การประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13:30 น นายกฤษณ์ คงเมือง...

Read More