การประชุมเชิงปฏิบัติการ ”รอบรู้วิถีชีวิตใหม่ท่องเที่ยวสมุยอย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัย มาตรฐาน SHA

เมื่อวันที่ (10 กรกฎาคม 2563) ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท สมุย...

Read More