การประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์โลกประจำปี 2564 เปิดม่าน ณ เมืองเวินโจว เพื่อเป็นสะพานเชื่อมนวัตกรรมและความร่วมมือสำหรับบุคลากรในแวดวงวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

พิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์โลก (World Young Scientist Summit หรือ WYSS) ประจำปี...

Read More