การประชุมวิชาการว่าด้วยความร่วมมือทางทะเลและสมุทราภิบาลโลก ประจำปี 2565 ที่เมืองซานย่า ปิดฉากลงด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม

เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน การประชุมวิชาการว่าด้วยความร่วมมือทางทะเลและสมุทราภิบาลโลก ประจำปี 2565...

Read More