การประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2565) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี...

Read More