การบินไทยยื่นแผนฟื้นฟูฯ เชื่อมั่นทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า...

Read More