การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ SBS SPU เปิดประสบการณ์นักศึกษารุ่นใหม่ ด้วยเทคนิคการนำเสนอ PITCING ที่โดนใจผู้ฟัง

จบลงด้วยดี กับโครงการ “Online Pitching” สัมมนาเชิงปฎิบัติการออนไลน์...

Read More