นโยบายเพื่อขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ...

Read More