การทูตและการต่างประเทศ ม.รังสิต จัดกิจกรรมโต้วาที “The Russian Invasion of Ukraine is Justified”

สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมโต้วาที หัวข้อ “The Russian...

Read More