กาตาร์ แอร์เวย์ส ออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารทั่วโลก

ผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนแผนการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย...

Read More