‘กัมปง เกอลัม’ ย่านเก่าสิงคโปร์ ที่จัดแสดงงานอาร์ตโดยไม่พึ่งแกลลอรี่ ผ่านงานศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ของชาวมาเลย์ อาหรับ และบูกิส ไว้ในย่านเดียว

 ถ้าจะเอ่ยถึงย่านชุมชนที่เก่าแก่และอยู่คู่สิงคโปร์มาช้านานก็คงไม่พ้นย่านกัมปง เกอลัม (Kampong...

Read More