กสิกรไทย ได้รับรางวัล องค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคตระดับประเทศ จากเวทีระดับโลก เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน 

ดร. พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนรับรางวัล “Future Enterprise...

Read More