กสิกรไทย แต่งตั้ง “วรนุช เดชะไกศยะ” เป็น Executive Chairman-KBTG 

ธนาคารกสิกรไทย ประกาศแต่งตั้ง นางวรนุช เดชะไกศยะ ขึ้นเป็น Executive Chairman-KASIKORN...

Read More