กสิกรไทย จับมือ ออมสิน ใช้ตู้เอทีเอ็ม ร่วมกันนำร่อง 5 จังหวัด ปลุกโมเดลตู้เอทีเอ็มสีขาว

ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารออมสินปลุกโมเดลเอทีเอ็มสีขาว (White Label ATM)...

Read More