กสิกรไทย คว้า 3 รางวัล จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร...

Read More