กสิกรไทยแนะร้านค้าใช้ QR รับเงินสะดวกดันยอดขาย คาดเงินสะพัดจากยอดนักท่องเที่ยวเข้าไทย 28 ล้านคน   

กสิกรไทยดันร้านค้ารับชำระเงินแบบไร้สัมผัสตามพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไป...

Read More