กสิกรไทยออกมาตรการพักชำระเงินต้น 6 เดือน ช่วยลูกค้าบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย  

ธนาคารกสิกรไทยออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิ...

Read More