กสิกรไทยจัด HACKATHON มัธยมปลาย ประชันไอเดียธุรกิจนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน   ผลงานชนะเลิศ ผงโปรตีนจากหนอนนก ราคาถูก เข้าถึงง่าย ได้ทุกคน  

ธนาคารกสิกรไทย จัดกิจกรรม AFTERKLASS Business Kamp: START UP FOR BETTER SOCIETY HACKATHON...

Read More