กสิกรไทยคว้า 5 รางวัลยอดเยี่ยมด้านตราสารหนี้  จากเวทีระดับนานาชาติ The Asset และระดับประเทศ ThaiBMA 

นายธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย...

Read More