กสิกรไทยคว้า 2 รางวัลใหญ่ด้านคอนแทคเซ็นเตอร์จากเวทีระดับโลก พร้อมรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 

ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย...

Read More