กสิกรไทยคว้าแชมป์แบรนด์ทรงพลังที่สุดในหมวดธนาคาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2   

นางสาวจิตราวิณี วรรณกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารฯ รับมอบรางวัล The...

Read More