กสอ. ยกระดับหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ เพิ่มมูลค่าหัตถกรรมไทย รู้จักในตลาดโลก

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จัดงานงาน “lifestyle Lacquerware 2019”...

Read More