กสศ.รายงานความเหลื่อมล้ำประจำภาคเรียนที่ 2/2563

เมื่อวันที่อ16 มีนาคม 64 ที่ผ่านมา กสศ.รายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาล่าสุด...

Read More