กสทช. บุก โคราช รณรงค์มอบความรู้สร้างความเข้าใจ สู่ประชาชน เลือกใช้แบตเตอรี่มือถือมีมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของชีวิต-ทรัพย์สิน

กสทช. ผนึกความร่วมมือกับศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้า สวทช. กับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ...

Read More