กว่างซีเดินหน้าพัฒนาเขตความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออาเซียน

เมื่อไม่นานมานี้ การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จีน-อาเซียน...

Read More